ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เคลือบฟลูออไรค์ ทั้งปาก

เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ

อุดฟัน+เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ

อุดฟันน้ำนม ด้านแรก/ด้านต่อไป

เครื่องกันฟันล้ม ชิ้นละ

รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม ซี่ละ

รักษารากฟันน้ำนม ซี่ละ

ครอบฟันน้ำนม ซี่ละ

ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ


หมายเหตุ :

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น

ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Photo : https://www.freepik.com/free-photo/portrait-girl-brushing-teeth-with-toothbrush_3094595.htm#page=1&query=kid dental&position=10

รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมไทม์ฟัน

ตลาดน้ำสำเพ็ง2

เบอร์โทร

086 319 2727

ที่อยู่

55/55 โครงการสำเพ็ง2 ฝั่งตลาดน้ำ ถ.กัลปพฤกษ์ บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

เวลาทำการ

10:00 - 20:00 (ทุกวัน)