ฟันปลอมแบบติดแน่น

ครอบฟันเซรามิก+โลหะธรรมดา (ไม่มีทองผสม) ซี่ละ บาท

ครอบฟันเซรามิก+โลหะทอง 2% ซี่ละ บาท

ครอบฟันเซรามิก+โลหะทอง 54% ซี่ละ บาท

ครอบฟันเซรามิก+โลหะทอง87% ซี่ละ บาทขึ้นไป

ครอบฟันเซรามิก (All ceramic) ซี่ละ บาทเดือยฟันสำเร็จรูป ซี่ละ บาท

แกนฟัน ซี่ละ บาท


Ceramlc lnlay/Onlay ซี่ละ บาท

Composit Veneer / Ceramic Veneer ซี่ละ / บาท


หมายเหตุ :

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น

ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมไทม์ฟัน

ตลาดน้ำสำเพ็ง2

เบอร์โทร

086 319 2727

ที่อยู่

55/55 โครงการสำเพ็ง2 ฝั่งตลาดน้ำ ถ.กัลปพฤกษ์ บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

เวลาทำการ

10:00 - 20:00 (ทุกวัน)