แพทย์

ทพญ. อนุตตรีย์ ลิขิตสมบัติ

ทันตแพทย์

คลินิกทันตกรรมไทม์ฟัน

นัดหมาย 0 0

ทพญ. อธิมาศ ชัฎอนันต์

ทันตแพทย์

คลินิกทันตกรรมไทม์ฟัน

นัดหมาย 0 0

ทพญ.ปวีณา กุลปิยะวาจา

ทันตแพทย์

คลินิกทันตกรรมไทม์ฟัน

นัดหมาย 0 0

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมไทม์ฟัน

ตลาดน้ำสำเพ็ง2

เบอร์โทร

086 319 2727

ที่อยู่

55/55 โครงการสำเพ็ง2 ฝั่งตลาดน้ำ ถ.กัลปพฤกษ์ บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

เวลาทำการ

10:00 - 20:00 (ทุกวัน)